STRONA GŁÓWNA

Kto może zostać
stypendystą?


Egzaminy
i organizacje


Partnerzy

 


Nasi stypendyści

 

Wielu studiujących w USA Polaków otrzymało tzw. pełne stypendia pokrywające koszty:

-  

czesnego

-  

zakwaterowania

-  

wyżywienia

-  

uprawiania sportu

-  

ubezpieczenia

-  

podręczników

Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


KONTAKT

Strona zaprojektowana dla rozdzielczości 1024x768 pikseli