STRONA GŁÓWNA

Kto może zostać
stypendystą?


Egzaminy
i organizacje


Partnerzy

 


Stypendia sportowe

Najczęściej zadawane pytania

 

Jakiej wysokości stypendium mogę otrzymać?
Jak długo trwa procedura rekrutacyjna?
Na jakim poziomie jest sport uniwersytecki w USA?
Jakie rodzaje studiów można podjąć, będąc na stypendium sportowym?
Czy będę miał dość czasu na trening i naukę?
Jak długo trwają studia?
Na jaki okres przyznawane są stypendia?
Czy uczelnia może zmienić poziom stypendium podczas kolejnych lat studiów?
Czym są 'dywizje' w sporcie uniwersyteckim?

Jakiej wysokości stypendium mogę otrzymać?
Często bardzo realne jest uzyskanie tzw. pełnego stypendium pokrywajšcego
   - czesne
   - zakwaterowanie
   - wyżywienie
   - koszty uprawiania sportu
   - ubezpieczenie
   - podręczniki
W ramach stypendium sportowcy nie otrzymujš pieniędzy na koszty przelotu do oraz z USA. Warto wiedzieć, że wielu studentów legalnie pracuje na terenie kampusu, uzyskujšc dzięki temu kieszonkowe.
DO GÓRY

Jak długo trwa procedura rekrutacyjna?
Procedura rekrutacyjna może trwać od kilku tygodni do ponad roku. Aby zwiększyć szanse dostania się na uczelnię i otrzymania stypendium, procedury powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Późne rozpoczęcie nie wyklucza możliwości uzyskania pomocy finansowej i dostania się do szkoły, ale czyni cały proces trudniejszym.
DO GÓRY

Na jakim poziomie jest sport uniwersytecki w USA?
Są uczelnie, które oczekują od sportowców kwalifikacji na światowym poziomie, oraz takie, na których lokujemy kandydatów o przeciętnym poziomie sportowym.
DO GÓRY

Jakie rodzaje studiów można podjąć, będąc na stypendium sportowym?
Stypendium sportowe nie stawia ograniczeń co do kierunku studiów. Na uczelni oferującej stypendium może być wybrany każdy oferowany przez nią kierunek. Uczelnie amerykańskie oferują zazwyczaj ponad kilkadziesiąt kierunków studiów.
DO GÓRY

Czy będę miał dość czasu na trening i naukę?
Wyjeżdżający prezentowali bardzo różny poziom naukowy i sportowy. Możliwość pogodzenia nauki i uprawiania sportu jest związana ze studiowaniem na uczelni uwzględniającej predyspozycje konkretnego studenta - sportowca. Dokładamy szczególnych starań aby stypendyści trafiali na uczelnie o odpowiednim prestiżu. Dzięki temu każdy z naszych studentów - stypendystów poradził sobie z godzeniem obowiązków akademickich oraz sportowych. System amerykański pokazuje, że uprawianie sportu może być częścią edukacji uniwersyteckiej.
DO GÓRY

Jak długo trwają studia?
Jest to uzależnione od typu uczelni:

-  

średnio 2 lata aby uzyskać Associate degree (A.A. Associate of Arts lub A.S. - Associate of Science, będący odpowiednikiem tytułu licencjata)

-  

średnio 4 lata aby uzyskać tytuł Bachelor (B.A. - Bachelor of Arts lub B.S. - Bachelor of Science)

-  

średnio dodatkowe 2 lata aby zdobyć tytuł Master (MA - Master of Arts lub MS - Master of Science)

DO GÓRY

Na jaki okres przyznawane są stypendia?
Stypendia przyznawane są na 1 rok i przedłużane na następne lata jeśli student spełnia kryteria akademickie i sportowe danej uczelni. Oznacza to, że studia mogą być całkowicie sfinansowane przez otrzymywane stypendium.
DO GÓRY

Czy uczelnia może zmienić poziom stypendium podczas kolejnych lat studiów?
Jeśli sportowiec spełnia warunki stawiane przez uczelnię i trenera, stypendium zazwyczaj pozostaje na takim samym poziomie lub zostanie podwyższone.
DO GÓRY

Czym są 'dywizje' w sporcie uniwersyteckim?
Wszystkie uczelnie amerykańskie zrzeszone są w 3 głównych sportowych organizacjach akademickich: NCAA, NAIA, i NJCAA. Jest to podział związany z wielkością i rodzajem szkoły, jak również z ilością oferowanych sportów i stypendiów. Istnieje dalszy podział wśród szkół tych trzech dywizji. Najliczniej reprezentowaną organizacją jest NCAA, która zrzesza ponad 1000 uczelni, wśród których znajdują się te największe i najbardziej prestiżowe. NJCAA zrzesza Junior College (szkoły 2-letnie), a NAIA mniejsze szkoły 4-letnie.
DO GÓRY

POWRÓT


KONTAKT

Strona zaprojektowana dla rozdzielczości 1024x768 pikseli